Seguiment d'Obres

Seguiment d'Obres

La utilització de drons permet un millor seguiment de les obres, tant des del punt de vista de l'avanç dels treballs com de la inspecció de les unitats d'obra, la logística dels treballs o la idoneïtat de les mesures de seguretat i higiene en el treball.
''La supervisió aèria de construccions i obres civils amb drons optimitza i estalvia recursos.''

A Dronpixel comptem amb la tecnologia i l'equip humà necessaris per realitzar controls d'obres, inspeccions tècniques d'edificis i revisions de cobertes d'edificis.

flight_takeoff Demanar Pressupost