Edició i post-producció de vídeo

Edició i post-producció de vídeo

El procés final després d'obtenir el material 'brut', que són les gravacions de les diferents escenes, és la seva selecció, edició, tractament i muntatge amb so i banda sonora. Aquest procés final engloba totes les tasques efectuades sobre els vídeos i imatges després de la producció realitzada. Un conjunt de tasques d'edició de vídeos fetes per millorar i fer més atractiu el producte final.

A Dronpixel realitzem tot el procés de postproducció mitjançant software professional d'edició de vídeo i efectes especials i imatges per donar-li el toc de qualitat desitjat.

flight_takeoff Demanar Pressupost