Seguiment d'Obres

Seguiment d'Obres

Mitjançant fotografies aèries

La utilització de drons permet un millor seguiment de les obres, tant des del punt de vista de l'avanç dels treballs com de la inspecció de les unitats d'obra, la logística dels treballs o la idoneïtat de les mesures de seguretat i higiene en el treball.
''La supervisió aèria de construccions i obres civils amb drons optimitza i estalvia recursos.''

A Dronpixel comptem amb la tecnologia i l'equip humà necessaris per realitzar seguiments d'obres, inspeccions tècniques d'edificis i un llarg etc.

Mitjançant càmeres fixes

En Dronpixel disposem també de la tecnologia 'Internet of things' (l'internet de les coses) i podem instal·lar càmeres fixes per fotografiar tot el que esdevé durant el temps que sigui necessari, per obtenir com a resultat final un time-lapse de llarga durada.

I això no és tot, amb les càmeres fixes aportem un plus als seguiments ja que mitjançant connexió 4G i alimentació autònoma és possible el seguiment en viu i en directe amb qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

flight_takeoff Demanar Pressupost